Brasschaat

Leer

Wat valt er in de bib allemaal te beleven op het vlak van onderwijs?

School: klasrondleidingen, klasuitleningen, boekenpakketten, leerkrachtenkaart, ...

Studenten: opzoeken in de catalogus, studeren in de bib, ...

Computerlessen: 10-delige lessenpakketten die gegeven worden in de bib.