Boek
Nederlands

Totaliteit en oneindigheid : essay over de exterioriteit

Emmanuel Levinas (auteur), Theo De Boer (vertaler), Chris Bremmers (vertaler)
Ethiek hangt af van de ontmoeting met de medemens. Wat gebeurt er wanneer de ‘ik’ wordt geconfronteerd met het gezicht van de ander? Dit veroorzaakt eigenschappen als rechtvaardigheid, compassie en respect.
Titel
Totaliteit en oneindigheid : essay over de exterioriteit / Emmanuel Levinas ; vertaling en annotaties Theo de Boer ; vertaling en nawoord Chris Bremmers
Auteur
Emmanuel Levinas
Vertaler
Theo De Boer Chris Bremmers
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
Totalité et infini : essai sur l'extériorité
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2021
408 p.
ISBN
9789024442850 (paperback)

Besprekingen

Emmanuel Levinas (1905-1995) publiceerde in 1961 zijn eerste hoofdwerk in de prestigieuze reeks 'Phaenomenologica' van het Leuvense Husserlarchief. Het werk vond vrij snel grote belangstelling, onder meer in een themanummer van het Tijdschrift voor Filosofie (1963), met bijdragen van Dondeyne en Boehm, en een jaar later in de zeer kritische beschouwing van Jacques Derrida (Violence et métaphysique). In Totaliteit en Oneindigheid wordt de westerse wijsbegeerte aan een scherp oordeel onderworpen. De filosofie zou de werkelijkheid denken onder de noemer van ‘het Zelfde’, waarbij de aandacht voor de andersheid of de alteriteit verdwijnt. Deze herleiding van de werkelijkheid gaat gepaard met geweld, zelfs met oorlog. Levinas houdt een pleidooi vanuit het profetisme van een messiaanse vrede. Het boek bevat vier secties. Vooreerst bespreekt Levinas kritisch de westerse wijsbegeerte als een totaliteit waarin alles zijn plaats heeft. Daartegenover ontwikkelt hij een denken…Lees verder
Vertaling van het filosofische meesterwerk uit 1961 van de joodse fenomenologische denker Emmanuel Levinas (1906-1995), waarin hij de grondslag geeft voor een ethiek op basis van de ervaring van het oneindige, van de Transcendentie in de verschijning van de ander/Ander, die radicaal anders is en nooit tot hetzelfde (bijv. een systeem) gereduceerd kan worden. Ook in het Nederlands blijft dit een ongelooflijk moeilijk werk, mede door de uiterst nauwgezette, maar eigenzinnige terminologie die Levinas hanteert. Deze uitgave baseert zich op de vertaling van Chris Bremmers en Theo de Boer uit 1987, maar is volledig herzien. De verhelderende toelichtingen van De Boer (dat een boek op zich is), zijn nu achterin opgenomen. Het nawoord van Chris Bremmers situeert het werk in het geheel van Levinas’ oeuvre. Ofschoon dit boek veel vergt van de lezer, met name een heel langzaam doornemen van de tekst, is de vertaling zeer leesbaar. Mede door de goede layout, en de stevig gebonden uitgave zal dit b…Lees verder

Over Emmanuel Levinas

CC BY-SA 2.5 - Foto van/door Bracha L. Ettinger

Emmanuel Levinas (Kaunas, Litouwen, 12 januari 1906 - Parijs, 25 december 1995) was een Frans-joodse filosoof van Litouwse afkomst. Wijsgerig gezien was hij een fenomenoloog en existentialist. Levinas koesterde aanvankelijk een grote bewondering voor Heidegger maar in de verdere ontwikkeling van zijn denkweg heeft Levinas een zeer fundamentele kritiek ontwikkeld op het denken van Heidegger én op de existentieel fenomenologische traditie in zijn geheel. Heidegger heeft zich positief uitgelaten over het naziregime en dit kan ook een rol gespeeld hebben in de (wijsgerige) breuk tussen Levinas en Heidegger.

De kritiek van Levinas op de fenomenologische traditie luidde dat er vanaf het begin geen ruimte was voor de Ander. Het belang van dit begrip, dat het meest kenmerkende aspect van zijn denken vormt, blijkt uit het feit dat hij het consistent met een hoofdletter aanduidt.

De receptie van zijn gedachtegoed is pas laat op gang gekomen (in Nederland in de jare…Lees verder op Wikipedia