Bij de aanpassingen van de budgetten en de meerjarenplanning, die ondertussen op de gemeenteraad is goedgekeurd, zijn enkele belangrijke wijzigingen opgenomen voor het reglement van de bibliotheek.

  • Vanaf 1 januari 2021 zal je voor het ontlenen van een DVD géén leengeld meer moeten betalen.
  • Ook vanaf 1 januari 2021 zal je bij het laattijdig binnenbrengen voor alle materialen 0,50 euro per week moeten betalen. Hiermee stemmen we onze tarieven meer af op de bibliotheken uit de buurgemeenten. Voor sommige materialen (films) betekent dit een vermindering, voor alle boekmaterialen een verhoging.

Zolang de quarantainemaatregel voor binnen gebrachte materialen geldt, wordt de boete sowieso met een week opgeschort. 

Bovenstaande aanpassingen werden nog niet mee opgenomen in het vorige goedgekeurde dienstreglement. Een nieuw dienstreglement is in de maak.