Book
Dutch

Roofvogels van Nederland

Benny Génsbøl (author), Bjarne Bertel (author), Ger Meesters (adapter)
Majestueus zwevend met priemende ogen en scherpe klauwen: roofvogels hebben alles om de aandacht van vogelaars te trekken. En niet alleen van vogelaars! Het zeearendenbroedpaar van de Oostvaardersplassen dat een jong grootbracht kreeg landelijke aandacht en kon zelfs via een webcam door het grote publiek worden gevolgd.

Roofvogels van Nederland beschrijft uitvoerig alle 17 soorten die r
Title
Roofvogels van Nederland
Author
Benny Génsbøl Bjarne Bertel
Adapter
Ger Meesters
Language
Dutch
Original language
Danish
Original title
Rovfuglene i Danmark
Publisher
Zeist: KNNV Uitgeverij, cop 2007
139 p. : ill. + cd
ISBN
9789050112468

Reviews

Dit monumentale boek bestaat voor het grootste deel uit de beschrijving van de zeventien in Nederland voorkomende roofvogelsoorten. Deze zeventien soorten zijn gebaseerd op broedgevallen en soorten die ons land korte tijd aandoen tijdens de roofvogeltrek. Na een algemene inleiding wordt per soort ingegaan op de broedbiologie, de roofvogeltrek en determinatie. Boeiend is het hoofdstuk over de morfologische aanpassingen van de roofvogels in relatie tot predatie. Van ieder soort is een verspreidingskaart opgenomen op basis van de populatiedichtheid. Tevens worden de morfologische kenmerken in de verschillende levensfasen per soort weergegeven. Dit vergemakkelijkt het determineren in het open veld. De habitat-eisen per soort worden vrij algemeen behandeld. Voor sommige soorten zou wat diepergaande informatie over deze materie een pluspunt zijn geweest. Het geheel is voorzien van kleurenfoto’s, een literatuuroverzicht, een tabellarisch overzicht van de roofvogelstand in Europa en een cd me…Read more