Book
Dutch

Verloren schapen, schurftige herders : de helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620

Eddy Put (author), Craig Harline (author)

Verloren schapen, schurftige herders : de helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620

Misstanden en conflicten in de katholieke Belgische kerkprovincie Mechelen onder aartsbisschop Mathias Hove (1542-1620), beschreven als een verzameling uitgewerkte verhalen waarin mensen en menselijke zwakheden de hoofdrol spelen.
Title
Verloren schapen, schurftige herders : de helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620
Author
Eddy Put 1959- Craig Harline
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2002
287 p. : ill.
ISBN
90-5826-155-7

Reviews

Een Vlaamse docent en een Amerikaanse hoogleraar hebben bij de ontdekking van het laatste dagboek van Matthias Hovius (1542-1620), de derde aartsbisschop van Mechelen en opvolger van de beruchte kardinaal Granvelle, deze unieke bron benut om de hervormingsbewegingen van de 16e en 17e eeuw te bestuderen. De opkomst van belangrijke rivaliserende bewegingen veroorzaakt nooit geziene spanningen. Protestanten en katholieken gingen met elkaar een permanent gevecht aan om bekeringen uit te lokken. Nooit werd er zoveel en zo intens gepreekt, onderwezen, gepalaverd en gevochten voor het zieleheil van de man en de vrouw in de straat. Rijke archieven zijn vaak het gevolg van sterke overtuigingen en het doortastend optreden dat daarmee gepaard gaat. Als hoofd van het aartsbisdom Mechelen tussen 1596 en 1620 was Hovius niet alleen primaat van de Nederlanden, maar ook abt van Affligem, eerste lid van de Statenvergadering, raadgever van de vorst, opperaalmoezenier van duizenden soldaten, supervisor …Read more
Mathias Hove, aartsbisschop van Mechelen van 1595-1620, werkte hard om de kerk weer op de been te brengen na de godsdienstoorlogen tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, en om hervormingen door te voeren zoals geëist door de Contrareformatie. De auteurs, een Belgische en een Amerikaanse historicus, gebruiken Hove's uitgebreide archief om de problemen die hij tegenkwam te beschrijven. Zij maken van elk conflict een apart verhaal, waarin het menselijk drama een grote rol speelt. Het resultaat is een collectie boeiende verhalen, over bijvoorbeeld zich misdragende priesters, uitgetreden nonnen, fraude met relikwieën, touwtrekken om een veelbelovende priesterstudent en persoonlijke vetes. Er is een goede balans tussen het menselijke verhaal en de wetenschappelijke nuance. Bij elkaar geeft het boek een mooi beeld van het leven in die tijd. Het verscheen eerder in het Engels en kreeg goede kritieken. Bevat een aantal zwartwitillustraties. Met een alfabetisch personen- en plaatsname…Read more