Book
Dutch

Handboek vogels van Nederland en België

Luc Hoogenstein (author), Ger Meesters (author)

Handboek vogels van Nederland en België

Informatie in woord en beeld over ruim driehonderd algemeen in Nederland en België voorkomende vogels: broedvogels, zomer- en wintergasten en doortrekkers.
Title
Handboek vogels van Nederland en België
Author
Luc Hoogenstein Ger Meesters
Language
Dutch
Original language
Danish
Original title
Gyldendals fuglebog
Edition
Derde uitgebreide druk
Publisher
Zeist: KNNV Uitgeverij, 2017
343 p. : ill.
ISBN
9789050115803 (hardback)

Reviews

De oorspronkelijk Deense uitgave (2009) was voor de eerste twee drukken alleen aangepast voor de Nederlandse situatie*, en is voor deze derde druk uitgebreid voor België. De illustraties en tekst zijn waar nodig aangepast en geactualiseerd, met medewerking van Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek Nederland en Natuurpunt. Na inleidende informatie worden de algemeen in Nederland en België voorkomende vogels beschreven: broedvogels, zomer- en wintergasten en doortrekkers, in totaal nu ruim 300 soorten. Elk soort wordt op een pagina besproken waarbij herkenning, voorkomen, trek, leefgebied, gevoeligheden, aantallen (broedvogels), voortplanting en vermelding op rode lijsten aan bod komen. De (Nederlandse) verspreidingskaartjes zijn in deze druk helaas vervallen. Met vele foto's en tekeningen in kleur. Een fraai en degelijk uitgevoerd naslagwerk, niet bedoeld als veldgids, maar wel geschikt voor een breed publiek. Wetenschappelijk verantwoord, maar zeer toegankelijk. Met een ove…Read more