De Leesjury: ook voor kleuters!

Ja echt! De Leesjury is er ook voor kleuters vanaf 4 jaar!

Leesjury stickers

Tijdens een gezellige maandelijkse bijeenkomst worden er samen met leeftijdsgenootjes 8 prentenboeken voorgelezen. De kleuters luisteren, kijken en mogen hun zegje doen.

Er wordt er op een creatieve manier gewerkt rond het thema van het boek. Op het einde van het leesjaar (april/mei) kiezen zij welk boek zij het allerleukst vonden. Zo krijgt elke kleuter een beetje inspraak in welk boek er in heel Vlaanderen de prijs van de leesjury ontvangt!

Wij kijken er alvast naar uit!

P.S. Mama’s en papa’s kunnen meer info vragen bij Kristel in de bib of inschrijven in leesgroep 1 van de Leesjury via brasschaat.bibliotheek.be !